Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 105
48. évfolyam
2005. április 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 629/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 630/2005/EK rendelete (2005. április 25.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

3

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 16. fejezet módosítása útján az állami támogatás területére vonatkozó eljárási és anyagi szabályoknak a negyvennyolcadik alkalommal történő módosításáról Támogatás a nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására és javaslat a megfelelő intézkedések megtételére szóló, 2004. december 1-jei 305/04/COL EFTA felügyeleti hatósági határozathoz (HL L 97., 2005.4.15.)

5

 

*

Helyesbítés a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 77/541/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 2000. február 22-i 2000/3/EK bizottsági irányelvhez (HL L 53., 2000.2.25.)

5
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal