Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 104
48. évfolyam
2005. április 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 625/2005/EK rendelete (2005. április 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 626/2005/EK rendelete (2005. április 22.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

3

 

*

A Bizottság 627/2005/EK rendelete (2005. április 22.) a tenyésztett lazacok behozatalával szembeni végleges védintézkedések bevezetéséről szóló 206/2005/EK rendelet visszavonásáról

4

 

*

A Bizottság 628/2005/EK rendelete (2005. április 22.) a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/321/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. április 14.) a cotonou-i megállapodás 96. cikke alapján a Guineai Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

33

  

Bizottság

  

2005/322/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 26.) az Egyesült Királyság által a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK tanácsi rendelet 9. cikke értelmében benyújtott kérelemről (az értesítés a C(2005) 411. számú dokumentummal történt)

37

  

2005/323/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 21.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, vízen vagy vízben úszó szabadidős cikkekre vonatkozó európai szabványok tekintetében kidolgozandó biztonsági előírásokról (az értesítés a C(2005) 1209. számú határozattal történt) (1)

39

  

Az Európai Közösségek Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottsága

  

2005/324/EK

 
 

*

200. Határozat (2004. december 15.) a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság adatfeldolgozási műszaki bizottságának működési rendjéről és összetételéről (1)

42

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendelet negyedik módosításáról szóló, 2005. április 18-i 607/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 100., 2005.4.20.)

46

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal