Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 103
48. évfolyam
2005. április 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 613/2005/EK rendelete (2005. április 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 614/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a litván intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

3

  

A Bizottság 615/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a szlovák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

9

 

*

A Bizottság 616/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK bizottsági rendelet módosításáról

15

  

A Bizottság 617/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a gabonaágazatban 2005. április 22-étől alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

19

  

A Bizottság 618/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)

22

  

A Bizottság 619/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

25

  

A Bizottság 620/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a kukoricára a 487/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

26

  

A Bizottság 621/2005/EK rendelete (2005. április 21.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

  

A Bizottság 622/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 623/2005/EK rendelete (2005. április 21.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

30

  

A Bizottság 624/2005/EK rendelete (2005. április 21.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

31

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/319/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 7.) az Olaszország Campobasso tartomány mezőgazdasági vállalkozói javára megvalósítani kívánt támogatási rendszerről (az értesítés a C(2004) 1634. számú dokumentummal történt)

32

  

2005/320/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 21.) egyes németországi, spanyolországi, görögországi, franciaországi, olaszországi, portugáliai és egyesült-királyság-beli kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2002-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2005) 1210. számú dokumentummal történt)

39

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 823/2000/EK rendeletet módosító, 2005. április 20-i 611/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 101., 2005.4.21.)

41
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal