Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 101
48. évfolyam
2005. április 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 608/2005/EK rendelete (2005. április 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 609/2005/EK rendelete (2005. április 19.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 610/2005/EK rendelete (2005. április 20.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről szóló 462/2005/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 611/2005/EK rendelete (2005. április 20.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 823/2000/EK rendelet módosításáról (1)

10

  

A Bizottság 612/2005/EK rendelete (2005. április 20.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/317/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 18.) a kukoricatermékekben a nem engedélyezett Bt10 géntechnológiával módosított szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2005) 1257. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2005/318/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyes bizottság 2/2005. sz. határozata (2005. március 17.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. sz. jegyzőkönyvének módosításáról

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal