Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 100
48. évfolyam
2005. április 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 603/2005/EK rendelete (2005. április 12.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, felszámolási eljárásokat és felszámolókat tartalmazó listák módosításáról

1

  

A Bizottság 604/2005/EK rendelete (2005. április 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 605/2005/EK rendelete (2005. április 19.) a tagállamok által továbbítandó adatokról és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlege által finanszírozott kiadások havi könyveléséről szóló 296/96/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 606/2005/EK rendelete (2005. április 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 607/2005/EK rendelete (2005. április 18.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet negyedik módosításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/313/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 16.) az Olaszország által a piemontei őszibarack-termesztés válságának orvosolására létrehozni kívánt támogatásról (az értesítés a C(2004) 473. számú dokumentummal történt)

19

  

2005/314/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 22.) a Franciaország által a Compagnie Marseille Réparation (CMR) - számára nyújtott C 34/03 (ex N 728/02) állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3350. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2005/315/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) a 2002-ben természeti csapásokat elszenvedett településeken beruházásokat megvalósító vállalatoknak Olaszország által nyújtott segélyek szabályozásáról (az értesítés a C(2004) 3893. számú dokumentummal történt) (1)

46

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/316/KKBP határozata (2005. április 18.) a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal