Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 098
48. évfolyam
2005. április 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 583/2005/EK rendelete (2005. április 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 584/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a francia intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

  

A Bizottság 585/2005/EK rendelete (2005. április 15.) az olasz intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

5

  

A Bizottság 586/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a görög intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

  

A Bizottság 587/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a spanyol intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 588/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a Fehérorosz Köztársaságból, az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó kálium-klorid behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségek elfogadásáról szóló 1002/2004/EK rendelet módosításáról

11

  

A Bizottság 589/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 161. egyedi pályázati eljárás tekintetében

14

  

A Bizottság 590/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 161. egyedi pályázati eljárás tekintetében

16

  

A Bizottság 591/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 333. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

18

  

A Bizottság 592/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

19

  

A Bizottság 593/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 17. egyenkénti pályázati felhívásra

20

  

A Bizottság 594/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 16. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

21

  

A Bizottság 595/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a gabonaágazatban 2005. április 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

22

  

A Bizottság 596/2005/EK rendelete (2005. április 15.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. június 1. és augusztus 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/305/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 7.) egy vállalkozás számára kirótt, egy összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében benyújtott bejelentésben történő helytelen vagy félrevezető információ nyújtása miatti bírságok kivetéséről (Ügyszám: COMP/M.3255 - Tetra Laval/Sidel) (az értesítés a C(2004) 2500. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2005/306/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 16.) az Európai Közösség és Kanada kormánya között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állategészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás mellékletei módosításának az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (az értesítés a C(2005) 336. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

Megállapodás levélváltás formájában Kanada kormányával, az Európai Közösség és Kanada kormánya között létrejött, az élő állatok és állati termékek kereskedelmével kapcsolatos köz- és állategészségügyi védelemre vonatkozó állat-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás V. és VIII. mellékletének módosításairól (1)

34

  

2005/307/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 12.) a hasított sertések lettországi osztályozási módszerének engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1098. számú dokumentummal történt)

42

  

2005/308/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 12.) a hasított sertések észtországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 1099. számú dokumentummal történt)

44

  

2005/309/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. július 12.) a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről (EGT vonatkozású szöveg) (1)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal