Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 097
48. évfolyam
2005. április 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 564/2005/EK rendelete (2005. április 8.) a Cseh Köztársaságból, Oroszországból, Thaiföldről és Törökországból származó egyes vas- vagy acélkötelek és -kábelek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről szóló 1601/2001/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 565/2005/EK rendelete (2005. április 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 566/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

6

 

*

A Bizottság 567/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a 136/66/EGK sz. tanácsi rendelet alapján az elismert olívaolaj-termelői szervezetek és azok társulásai részére fizetendő összegeknek a 2004/2005-ös gazdasági évre történő megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 568/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a 2003/2004-es, 2004/2005-ös és 2005/2006-os gazdasági évre bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló 1159/2003/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 569/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Cipruson, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban, Szlovéniában és Szlovákiában az intervencióra felajánlott gabonafélék raktározásának finanszírozását illetően a 2004/2005-ös gazdasági évre vonatkozó átmeneti intézkedés létrehozásáról

11

 

*

A Bizottság 570/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a 118/2005/EK rendeletnek az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 71. cikkének megfelelően történő közvetlen kifizetésekre vonatkozó költségvetési felső határok tekintetében történő módosításáról

13

  

A Bizottság 571/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a cukorágazatban 2005. április 15-én a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

15

  

A Bizottság 572/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

17

  

A Bizottság 573/2005/EK rendelete (2005. április 14.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 23. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

19

  

A Bizottság 574/2005/EK rendelete (2005. április 14.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

20

  

A Bizottság 575/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

28

  

A Bizottság 576/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

  

A Bizottság 577/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

31

  

A Bizottság 578/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

32

  

A Bizottság 579/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a kukoricára a 487/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

33

 

*

A Bizottság 580/2005/EK rendelete (2005. április 14.) a tenyésztett lazacok behozatalával szembeni végleges védintézkedések bevezetéséről szóló 206/2005/EK rendelet módosításáról

34

  

A Bizottság 581/2005/EK rendelete (2005. április 14.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

35

  

A Bizottság 582/2005/EK rendelete (2005. április 14.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

36

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, 1972. július 22-i megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás hatálybalépéséről

37

  

Bizottság

  

2005/303/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésének visszavonásáról (az értesítés a C(2005) 975. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 305/04/COL (2004. december 1.) a 16. fejezet módosítása útján az állami támogatás területére vonatkozó eljárási és anyagi szabályoknak a negyvennyolcadik alkalommal történő módosításáról Támogatás a nehézségekkel küzdő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására és javaslat a megfelelő intézkedések megtételére

41

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/304/KKBP közös álláspontja (2005. április 12.) Afrikában a konfliktusok megelőzéséről, kezeléséről és rendezéséről, valamint a 2004/85/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

57

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való igazítása céljából történő módosításáról szóló, 2004. szeptember 21-i 2004/93/EK bizottsági irányelvhez (HL L 300., 2004.9.25.)

63

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal