Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 094
48. évfolyam
2005. április 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 555/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári Demokratikus Köztársaság között létrejött, Madagaszkár partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt tonhalhalászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2004. január 1-jétől2006. december 31-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

  

Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

3

  

Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

5

  

A Bizottság 556/2005/EK rendelete (2005. április 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

19

 

*

A Bizottság 557/2005/EK rendelete (2005. április 11.) az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország kivételével a tagállamok lobogója alatt közlekedő hajóknak a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról

21

 

*

A Bizottság 558/2005/EK rendelete (2005. április 12.) a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló 3846/87/EGK rendelet és a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében a 804/68/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló 174/1999/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 559/2005/EK rendelete (2005. április 12.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 2074/2004/EK tanácsi rendelet által kivetett dömpingellenes intézkedéseknek a Laoszból feladott, akár Laoszból származóként, akár nem ilyenként megjelölt, egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatala által megvalósuló esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat kezdeményezéséről és az ilyen behozatalok nyivántartásba vételének elrendeléséről

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/293/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 1.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2004) 2849. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/294/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 5.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének 2. b) pontjától és 9. cikkétől való eltérés iránti kérelemről (az értesítés a C(2005) 1032. számú dokumentummal történt)

34

  

2005/295/EK

 
 

*

A Bizottság Nyilatkozata a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkéről

37

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács, 2005/296/KKBP, IB határozata (2005. január 24.) az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

38

  

Megállapodás az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal