Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 093
48. évfolyam
2005. április 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 549/2005/EK rendelete (2005. április 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 550/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet és az 1535/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 416/2004/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 551/2005/EK rendelete (2005. április 11.) a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Máltán, Lengyelországban és Szlovákiában a 416/2004/EK rendelet értelmében a paradicsomra kifizetendő kiegészítő összeg meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 552/2005/EK rendelete (2005. április 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes magnezittéglák behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

6

  

A Bizottság 553/2005/EK rendelete (2005. április 11.) az importjogosultságok újbóli felosztásáról az 1081/1999/EK rendelet alapján, egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikák, tehenek és üszők vonatkozásában

31

  

A Bizottság 554/2005/EK rendelete (2005. április 11.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

32

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/290/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 4.) a szarvasmarhasperma és a friss sertéshús Kanadából való behozatalának egyszerűsített bizonyítványairól és a 2004/639/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 1002. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2005/291/EK

 
 

*

A Bizottság 1/2005 határozata (2005. március 7.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint egy megfelelőségértékelési szervnek a berendezések és védőrendszerek lehetséges robbanásveszély légterekben szándékolt felhasználásáról szóló ágazati melléklet listájára történő felvételéről

40

  

2005/292/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. április 6.) a villamosenergia-átviteli vezetékrendszereken történő szélessávú elektronikus hírközlésről (1)

42

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 191. sz. határozat 5. cikkével összhangban az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakról szóló, 2004. március 23-i 197. számú határozathoz (HL L 343., 2004.11.19.)

45

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal