Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 091
48. évfolyam
2005. április 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 543/2005/EK rendelete (2005. április 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 544/2005/EK rendelete (2005. április 8.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

3

  

A Bizottság 545/2005/EK rendelete (2005. április 8.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsokra vonatkozóan 2005 márciusában benyújtott importjogosultságok iránti kérelmeknek

4

 

*

A Bizottság 546/2005/EK rendelete (2005. április 8.) az adatszolgáltató országkódok elosztásának vonatkozásában a 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiigazításáról és a közösségi repülőterek listájának frissítése vonatkozásában az 1358/2003/EK rendelet módosításáról (1)

5

  

A Bizottság 547/2005/EK rendelete (2005. április 8.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2005. március 1. és május 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

10

  

A Bizottság 548/2005/EK rendelete (2005. április 8.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

12

 

*

A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények, valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében (1)

13

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal