Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 90
48. évfolyam
2005. április 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/25/EK irányelve (2005. március 14.) a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletének módosításáról a mikroorganizmusokat tartalmazó növényvédő szerek tekintetében (1)

1

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

2005/272/EK:
A Tanács határozata (2005. március 14.) az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textiltermékek kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodás megkötéséről

35

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a textiltermékek kereskedelméről

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal