Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 089
48. évfolyam
2005. április 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 536/2005/EK rendelete (2005. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 537/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a Közösség legrászorultabb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátására vonatkozó részletes szabályozás megállapításáról szóló 3149/92/EGK rendelet módosításáról szóló 1903/2004/EK rendelet olasz és holland nyelvű verziójának helyesbítéséről

3

 

*

A Bizottság 538/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a Kínai Népköztársaságból és az Amerikai Egyesült Államokból származó triklorocianursav behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

4

  

A Bizottság 539/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

32

  

A Bizottság 540/2005/EK rendelete (2005. április 7.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

34

  

A Bizottság 541/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

35

  

A Bizottság 542/2005/EK rendelete (2005. április 7.) a kukoricára a 487/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

36
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal