Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 088
48. évfolyam
2005. április 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 533/2005/EK rendelete (2005. április 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 534/2005/EK rendelete (2005. április 5.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 535/2005/EK rendelete (2005. április 6.) a piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet olasz nyelvű változatának helyesbítéséről

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/288/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 754. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2005/289/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. április 5.) a Fehéroroszországból, a Koreai Köztársaságból és Tajvanból származó nagy szakítószilárdságú, végtelen szálból készült poliészterfonal behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2037/93/EGK rendelet kiigazításáról szóló, 2004. december 17-ei 2168/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 371., 2004.12.18.)

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal