Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 087
48. évfolyam
2005. április 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 531/2005/EK rendelete (2005. április 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 532/2005/EK rendelete (2005. április 5.) a gabonaágazatban 2005. április 6-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

3

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a Bizottság a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma) a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról szóló, 2005. április 1-jei 524/2005/EK rendeletéhez (HL L 84., 2005.4.2.)

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal