Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 085
48. évfolyam
2005. április 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2005/261/EK:
A Bizottság határozata (2004. március 30.) a támogatási rendszerről, amelyet az Egyesült Királyság tervez megvalósítani a Gibraltári Kormány társasági adóreformja tekintetében (az értesítés a C(2004) 929. számú dokumentummal történt)

1

 

*

2005/262/EK:
A Bizottság határozata (2004. április 20.) a Franciaország által a Coopérative d'exportation du livre français (CELF) javára nyújtott támogatásról (az értesítés a C(2004) 1361. számú dokumentummal történt)

27

 

*

2005/263/EK:
A Bizottság határozata (2005. március 4.) a tagállamok számára a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 94/55/EK irányelv alapján történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 440. számú dokumentummal történt)

58
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal