Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 084
48. évfolyam
2005. április 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 520/2005/EK rendelete (2005. április 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 521/2005/EK rendelete (2005. április 1.) egy takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 522/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 523/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó polietilén-tereftalátok (PET) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1467/2004/EK tanácsi rendelet új exportőr tekintetében történő felülvizsgálatának kezdeményezéséről, ezen ország egyik exportőrére vonatkozó importvám hatályon kívül helyezéséről, és ezen importtermékek nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről

9

  

A Bizottság 524/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

12

  

A Bizottság 525/2005/EK rendelete (2005. április 1.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

14

  

A Bizottság 526/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

16

  

A Bizottság 527/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

17

  

A Bizottság 528/2005/EK rendelete (2005. április 1.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/269/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséről

19

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal