Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 083
48. évfolyam
2005. április 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 496/2005/EK rendelete (2005. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 497/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a cukorágazatban 2005. április 1-jetől a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 498/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 499/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

7

  

A Bizottság 500/2005/EK rendelete (2005. március 31.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 22. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 501/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. április 1-jétőláprilis 30-ig terjedő időszakra

11

 

*

A Bizottság 502/2005/EK rendelete (2005. március 31.) egyes Mexikóból származó termékekre vonatkozó vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében az 1362/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 503/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes termékek közösségi vámkontingensei és referenciamennyisége tekintetében történő módosításáról

13

 

*

A Bizottság 504/2005/EK rendelete (2005. március 31.) az összes gyümölcskészítményre és az összes vegyesgyümölcs-készítményre vonatkozó vámkontingensek kiigazítása tekintetében a 2793/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 505/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 506/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

21

  

A Bizottság 507/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 508/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

25

  

A Bizottság 509/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 510/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

30

  

A Bizottság 511/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

32

  

A Bizottság 512/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

33

  

A Bizottság 513/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a gabonaágazatban 2005. április 1-jétöl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

35

  

A Bizottság 514/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

38

  

A Bizottság 515/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

40

 

*

A Bizottság 516/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a cukorágazatban termelési illetékelőlegként fizetendő egységösszegeknek a 2004/2005-ös gazdasági évre történő meghatározásáról

44

  

A Bizottság 517/2005/EK rendelete (2005. március 31.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

45

  

A Bizottság 518/2005/EK rendelete (2005. március 31.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

46

  

A Bizottság 519/2005/EK rendelete (2005. március 31.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

47

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/267/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 16.) egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére

48

  

Bizottság

  

2005/268/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. március 29.) a bérelt vonalak biztosításáról az Európai Unióban - 2. rész - Nagykereskedelmi bérelt vonalak részáramköreinek árazási vonatkozásai (az értesítés a C(2005) 951. számú dokumentummal történt) (1)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal