Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 082
48. évfolyam
2005. március 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 493/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

1

  

A Bizottság 494/2005/EK rendelete (2005. március 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 495/2005/EK rendelete (2005. március 30.) az egyes tagállamokban a 2004/2005-ös gazdasági év folyamán az intervenciós gabona szállítási határidejét illetően a 824/200/EK rendelettől való eltérésről

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/266/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 16.) a nemzeti központi bankok külső könyvvizsgálóiról szóló 1999/70/EK határozatnak a Banco de Portugal külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal