Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 081
48. évfolyam
2005. március 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 485/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004-ben cunami által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonatkozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 486/2005/EK rendelete (2005. március 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 487/2005/EK rendelete (2005. március 29.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

6

 

*

A Bizottság 488/2005/EK rendelete (2005. március 21.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről (1)

7

 

*

A Bizottság 489/2005/EK rendelete (2005. március 29.) az intervenciós központok meghatározása és a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvétele tekintetében az 1785/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályairól

26

 

*

A Bizottság 490/2005/EK rendelete (2005. március 29.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2004/2005-ös időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen eladásai közötti felosztásról

38

  

A Bizottság 491/2005/EK rendelete (2005. március 29.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

41

  

A Bizottság 492/2005/EK rendelete (2005. március 29.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

43

 

*

A Bizottság 2005/27/EK irányelve (2005. március 29.) a közvetett rálátást segítő eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról (1)

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/264/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 23.) a vaddisznók klasszikus sertéspestise elleni észak-vosges-i (Franciaország) betegségfelszámolási és sürgősségi vakcinázási tervről szóló 2004/832/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 917. számú dokumentummal történt) (1)

48

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/265/KKBP együttes fellépése (2005. március 23.) az Európai Unió moldovai különleges képviselőjének kinevezéséről

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal