Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 078
48. évfolyam
2005. március 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 466/2005/EK rendelete (2005. március 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 467/2005/EK rendelete (2005. március 22.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 468/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

9

 

*

A Bizottság 469/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a meghatározott harmadik országokból származó egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes közösségi felügyelet fenntartásáról

12

  

A Bizottság 470/2005/EK rendelete (2005. március 23.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

14

  

A Bizottság 471/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 160. egyedi pályázati eljárás tekintetében

22

  

A Bizottság 472/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 160. egyedi pályázati eljárás tekintetében

24

  

A Bizottság 473/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 332. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

26

  

A Bizottság 474/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

27

  

A Bizottság 475/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 79. egyedi pályázati felhívásról

28

  

A Bizottság 476/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

29

  

A Bizottság 477/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

31

  

A Bizottság 478/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a 2771/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályáztatás keretében kiadott 16. egyenkénti pályázati felhívásról

32

  

A Bizottság 479/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a 214/2001/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megtartandó 15. egyedi pályázati felhívásról

33

  

A Bizottság 480/2005/EK rendelete (2005. március 23.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 márciusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

34

  

A Bizottság 481/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005 márciusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

36

  

A Bizottság 482/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2005 márciusáva rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

38

  

A Bizottság 483/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

40

  

A Bizottság 484/2005/EK rendelete (2005. március 23.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

41

 

*

A Tanács 2005/24/EK irányelve (2005. március 14.) a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történő módosításáról (1)

43

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/257/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 14.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Holland Királyság részére történő engedélyezéséről szóló 2000/256/EK határozat módosításáról

45

  

2005/258/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 14.) Dániának a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 14. cikke (1) bekezdése d) pontjától eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról

47

  

2005/259/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 14.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 11. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Ciprusi Köztársaság részére történő engedélyezéséről

48

  

Bizottság

  

2005/260/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás alapján létrehozott Mezőgazdasági Vegyes Bizottság 2/2005 számú határozata (2005. március 1.) a 4. melléklet függelékeinek módosításáról

50

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való igazítása céljából történő módosításáról szóló 2004/93/EK bizottsági irányelvhez (HL L 300., 2004.9.25.)

68

 

*

Helyesbítés a borpiac közösségi szintű szabályozásáról szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtásának egyes részletes szabályait megállapító 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati módszerek és eljárások közösségi kódjának megállapításáról szóló 1427/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 263., 2004.8.10.)

69

 

*

Helyesbítés a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet egyes végrehajtási szabályait meghatározó 1622/2000/EK rendelet módosításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1428/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 263., 2004.8.10.)

73

 

*

Helyesbítés az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról szóló 1429/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 263., 2004.8.10.)

74

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal