Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 077
48. évfolyam
2005. március 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 463/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a többek között Thaiföldről származó, egyes vasból vagy acélból készült csőszerelvények vagy -illesztések importjára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

  

A Bizottság 464/2005/EK rendelete (2005. március 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 465/2005/EK rendelete (2005. március 22.) a 729/70/EGK tanácsi rendeletnek az EMOGA Garanciarészlege számlaelszámolási eljárása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1663/95/EK rendelet módosításáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

Bizottság

  

2005/252/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2005. február 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv megkötéséről

9

  

Tanács

  

2005/253/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. március 8.) a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (9. EFA) 2003. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

11

  

2005/254/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. március 8.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2003. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

12

  

2005/255/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. március 8.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2003. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

13

  

2005/256/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. március 8.) a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2003. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal