Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 075
48. évfolyam
2005. március 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 457/2005/EK rendelete (2005. március 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 458/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a cseh intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

3

  

A Bizottság 459/2005/EK rendelete (2005. március 21.) az osztrák intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

9

  

A Bizottság 460/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a magyar intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

15

  

A Bizottság 461/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a lengyel intervenciós ügynökség birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

21

  

A Bizottság 462/2005/EK rendelete (2005. március 21.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

27

 

*

A Bizottság 2005/26/EK irányelve (2005. március 21.) a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevők és anyagok jegyzékének megállapításáról (1)

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/244/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 3.) az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a piacra jutásról szóló megállapodás megkötéséről

35

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a piacra jutásról

37

  

Bizottság

  

2005/245/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 18.) a Svédország által a 2005. évre benyújtott, a húscsirke campylobacter-fertőzésére vonatkozó felügyeleti programhoz kapcsolódó specifikus közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2005) 759. számú dokumentummal történt)

40

  

2005/246/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 20.) a Hellenic Shipyards ΑΕ-nek nyújtott állami támogatásra vonatkozó C 40/02 (ex N 513/01) állami támogatásról (az értesítés a C(2004) 3919. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2005/247/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 3.) a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló 2408/92/EGK tanácsi rendelés 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott vizsgálat megindításáról (az értesítés a C(2005) 577. számú dokumentummal történt) (1)

53

  

2005/248/EK

 
 

*

A Közösségi-Svájci Belföldi Szállítási Bizottság 1/2004 határozata (2004. június 22.) a Svájc által 2005. január 1-jétől a Lötschberg bázisalagút megnyitásáig, de legkésőbb 2008. január 1-jéig alkalmazandó használatidíj-rendszer megállapításáról

58

  

2005/249/EK

 
 

*

A Közösség-Svájc Belföldi Szállítási Bizottság 2/2004 határozata (2004. június 22.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a vasúti és közúti áru- és személyszállításról szóló megállapodás I. mellékletének módosításáról

60

  

2005/250/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 31/2005 határozata (2005. február 14.) egy megfelelőségértékelő szervnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

65

  

2005/251/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. március 11.) a Kutatók Európai Chartájáról és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexéről (1)

67

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal