Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 074
48. évfolyam
2005. március 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 446/2005/EK rendelete (2005. március 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 447/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a marha- és borjúhúságazatban a 2005-ös évre a kiviteli engedélyek kiadási időpontjai tekintetében az 1445/95/EK rendelettől való eltérésről

3

 

*

A Bizottság 448/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a Tanács 3880/91/EGK, az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló rendeletének módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 449/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a tej- és tejtermékágazatban a kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelet alól való mentesítésről

28

 

*

A Bizottság 450/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a 800/1999/EK rendelet 16. cikkében felsorolt, a vámkezelés elvégzését egy harmadik országban tej és tejtermékek behozatala esetén igazoló okmányokról

30

  

A Bizottság 451/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

32

  

A Bizottság 452/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2005. március benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

34

  

A Bizottság 453/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2005 márciusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

36

  

A Bizottság 454/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2005. április 1. és június 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2005 márciusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

38

  

A Bizottság 455/2005/EK rendelete (2005. március 18.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

40

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/238/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 14.) a korzikai halászati és akvakultúra-ágazat részére 1986 és 1999 között nyújtott támogatásokról (az értesítés a C(2004) 2585. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2005/239/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004 július 14.) a Franciaország által a haltenyésztők és a halászok kedvezményezésére bevezetett támogatási intézkedésekről (az értesítés a C(2004) 2588. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2005/240/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) a hasított sertések lengyelországi osztályozási módszerei engedélyezéséről (az értesítés a C(2005) 552. számú dokumentummal történt)

62

  

2005/241/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 14.) 2004-ben Franciaország tengerentúli megyéiben egy, a növényeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre irányuló programhoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2005) 603. számú dokumentummal történt)

66

  

2005/242/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 16.) Németország és Finnország számára a harmadik országokból érkező növények és növényi termékek növény-egészségügyi ellenőrzésének infrastrukturális megerősítésére kidolgozott programjaik alapján odaítélt közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2005) 674. számú dokumentummal történt)

71

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal