Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 072
48. évfolyam
2005. március 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 434/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 435/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

3

 

*

A Bizottság 436/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 437/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a cukorágazatban 2005. március 18-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

6

  

A Bizottság 438/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

8

  

A Bizottság 439/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 21. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 440/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 441/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

13

  

A Bizottság 442/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

14

  

A Bizottság 443/2005/EK rendelete (2005. március 17.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

15

  

A Bizottság 444/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

16

  

A Bizottság 445/2005/EK rendelete (2005. március 17.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/228/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 21.) az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló kétoldalú megállapodás aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról

18

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között létrejött, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról

19

  

2005/229/EK

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság 1/2005/EUPM határozata (2005. március 4.) az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról

23

  

2005/230/EK

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Proxima/3/2005 határozata (2005. március 4.) az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban (FYROM) folytatott rendőri missziója (EUPOL Proxima) tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról

25

  

2005/231/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. március 7.) az Észak-Svédország egyes területein található háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia tekintetében a kedvezményes adómérték alkalmazásának Svédország részére a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről

27

  

2005/232/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUJUST LEX/1/2005 határozata (2005. március 8.) az EU integrált iraki jogállamiság-missziója, az EUJUST LEX misszióvezetőjének kinevezéséről

29

  

Bizottság

  

2005/233/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 568. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/234/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 14.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a friss hús Argentínából történő behozatalára vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2005) 602. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2005/235/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 15.) a Moselle és a Meurthe-et-Moselle területén a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló, Franciaország által benyújtott terv jóváhagyásáról szóló 2002/626/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2005) 595. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2005/236/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 15.) a 2003/135/EK határozatnak a Németország Rajna-vidék-Pfalz szövetségi államának egyes területeire érvényes, a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv megszüntetésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 596. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2005/237/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 15.) az állategészségüggyel és az élő állatokkal kapcsolatos területen egyes közösségi referencialaboratóriumok működéséhez nyújtott 2005. évi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2005) 606. számú dokumentummal történt)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal