Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 071
48. évfolyam
2005. március 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 428/2005/EK rendelete (2005. március 10.) végleges dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára, a Koreai Köztársaságból származó poliészter vágott szál behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a Tajvanról származó ilyen behozatalra vonatkozó dömpingellenes eljárás lezárásáról szóló 2852/2000/EK rendelet módosításával

1

  

A Bizottság 429/2005/EK rendelete (2005. március 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 430/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a 2006. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra és a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

36

  

A Bizottság 431/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a sertéshúságazatban a kiviteli engedélyek kiállítási időpontjai kapcsán a 2005-ös évre az 1518/2003/EK rendelettől való eltérésről

61

  

A Bizottság 432/2005/EK rendelete (2005. március 16.) a tojás- és baromfihús-ágazat kiviteli engedélyeinek kiállítási időpontjait illetően az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendeletek alóli, 2005-re vonatkozó eltérésről

63

  

A Bizottság 433/2005/EK rendelete (2005. március 16.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

65

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/223/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 25.) a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról szóló, 1994. február 23-i 94/140/EK bizottsági határozat módosításáról

67

  

2005/224/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 14.) a Luxemburgban a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/136/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 589. számú dokumentummal történt) (1)

69

  

2005/225/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 14.) a 2003/526/EK határozatnak a Németországban, Franciaországban, Luxemburgban és Szlovákiában a klasszikus sertéspestis ellen alkalmazott védekezési intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 600. számú dokumentummal történt) (1)

70

  

2005/226/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 14.) a 2005/59/EK határozatnak a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló terv szlovákiai területi hatálya tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 601. számú dokumentummal történt) (1)

72

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/227/KKBP közös álláspontja (2005. március 16.) a volt Jugoszlávia tekintetében felállított nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról

74

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal