Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 70
48. évfolyam
2005. március 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (1)

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2005/200/EK:
A Bizottság határozata (2005. március 2.) Észtország, Lettország, Litvánia és Málta számára az Avena fatuának a gabonavetőmagokban való előfordulása vonatkozásában szigorúbb követelmények elfogadásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2004) 462. számú dokumentummal történt) (1)

19

 
 

(1)

(EGT vonatkozású szöveg)

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal