Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 069
48. évfolyam
2005. március 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 424/2005/EK rendelete (2005. március 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 425/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 426/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a Kínai Népköztársaságból származó, egyes végtelen poliészter szálból készült ruhaszövet késztermékek behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

6

  

A Bizottság 427/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a gabonaágazatban 2005. március 16. alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

34

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/215/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a Régiók Bizottsága tíz francia teljes jogú tagjának és hat francia póttagjának kinevezéséről

37

  

Bizottság

  

2005/216/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 9.) az állatok belföldi szállítására vonatkozó kilépési tilalom alóli mentesség tekintetében a 2003/828/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 544. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2005/217/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 9.) a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról (az értesítés a C(2005) 543. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2005/218/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) a Szaúd-Arábiából behozott halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a C(2005) 563. számú dokumentummal történt) (1)

50

  

2005/219/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 97/296/EK határozat Szaúd-Arábia vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 564. számú dokumentummal történt) (1)

55

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/220/KKBP közös álláspontja (2005. március 14.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2004/500/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

59

 

*

A Tanács 2005/221/KKBP határozata (2005. március 14.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2004/306/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

64

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/222/IB kerethatározata (2005. február 24.) az információs rendszerek elleni támadásokról

67

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról szóló, 2005. március 10-i 398/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 65., 2005.3.11.)

72

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal