Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 068
48. évfolyam
2005. március 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 420/2005/EK rendelete (2005. március 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 421/2005/EK rendelete (2005. március 14.) 2005. április 11-től2006. április 10-ig egyes elkészített vagy tartósított citrusfélék (mandarin stb.) behozatalára vonatkozó engedélyek kiadásáról

3

 

*

A Bizottság 422/2005/EK rendelete (2005. március 14.) a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/2002/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 423/2005/EK rendelete (2005. március 14.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Jordániából származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

Bizottság

  

2005/205/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2005. február 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével történő megkötéséről

30

  

Tanács

  

2005/206/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 28.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából

32

  

Kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és tagállama, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembe vétele céljából

33

  

2005/207/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2005. március 8.) az Európai Központi Bank igazgatósága egy tagjának kinevezéséről

40

  

2005/208/EK

 
 

*

AZ EU-Bulgária Társulási Tanács 1/2004 határozata (2004. szeptember 28.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulást létrehozó Európa-megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve 2. és 3. cikkének az Európa-megállapodás 2. jegyzőkönyve 9. cikkének (4) bekezdésében meghatározott időtartam meghosszabbítására tekintettel történő módosításáról

41

  

Bizottság

  

2005/209/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) az Ausztrália és Új-Zéland számára a ragadós száj- és körömfájás vírusa elleni antigének közösségi tartalékaihoz való ideiglenes hozzáférés biztosításáról szóló 2004/288/EK határozatnak a meghosszabbítás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 561. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2005/210/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 11.) a 2004/614/EK határozatnak a dél-afrikai madárinfluenzával kapcsolatos védekező intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében második alkalommal történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 559. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/211/BI határozata (2005. február 24.) néhány új funkciónak - többek között a terrorizmus elleni küzdelemnek - a Schengeni Információs Rendszerbe történő bevezetéséről

44

 

*

A Tanács 2005/212/IB kerethatározata (2005. február 24.) a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról

49

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2879/2000/EK rendelet módosításáról szóló 67/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 14., 2005.1.18.)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal