Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 066
48. évfolyam
2005. március 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 410/2005/EK rendelete (2005. március 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 411/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 159. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 412/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 159. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 413/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 331. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

7

  

A Bizottság 414/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 78. egyedi pályázati felhívásról

8

  

A Bizottság 415/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a 2771/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályáztatás keretében kiadott 15. egyenkénti pályázati felhívásról

9

 

*

A Bizottság 416/2005/EK rendelete (2005. március 11.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XI. mellékletének a műszaki felhasználásra szánt egyes állati melléktermékek Japánból történő behozatala tekintetében történő módosításáról (1)

10

  

A Bizottság 417/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

12

  

A Bizottság 418/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

13

  

A Bizottság 419/2005/EK rendelete (2005. március 11.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/201/EK

 
 

*

Az EU-Mexikó Vegyes Tanács 5/2004 határozata (2004. december 15.) a 2/2000 határozat 17. cikkének (3) bekezdése értelmében az említett határozat vámügyekben nyújtandó kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló mellékletének elfogadásáról

15

  

2005/202/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült kiegészítő jegyzőkönyv elfogadásáról

22

  

Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült kiegészítő jegyzőkönyv

24

  

2005/203/EK

 
 

*

Az Európai Unió-Mexikó Vegyes Tanács 1/2005 határozata (2005. február 21.) az EU-Mexikó Vegyes Tanács 3/2004 határozatának helyesbítéséről

27

 

*

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, az új tagállamok Európai Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel készült kiegészítő jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjáról

28

 

*

Tájékoztatás a 2004. július 29-i 3/2004 EU-Mexikó vegyestanácsi határozat helyesbítéséről szóló 1/2005 EU-Mexikó vegyestanácsi határozat hatálybalépésének időpontjáról

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal