Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 063
48. évfolyam
2005. március 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 390/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fóliák behozatalára kivetett dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának lezárásáról

1

  

A Bizottság 391/2005/EK rendelete (2005. március 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 392/2005/EK rendelete (2005. március 8.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

6

  

A Bizottság 393/2005/EK rendelete (2005. március 9.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

12

 

*

A Bizottság 394/2005/EK rendelete (2005. március 8.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelettől való eltérésről

17

  

A Bizottság 395/2005/EK rendelete (2005. március 9.) az importjogosultságok újbóli elosztásáról a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens megnyitásáról és működtetéséről szóló 1206/2004/EK rendelet alapján

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

Bizottság

  

2005/192/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2005. február 21.) a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és annak tagállamai, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről

21

  

Bizottság

  

2005/193/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 8.) az egyes szlovéniai hús- és tejágazati létesítmények javára átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2004/475/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 518. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2005/194/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 8.) a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2004/122/EK határozat negyedik módosításáról (az értesítés a B(2005) 521. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2005/195/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 9.) Az EN 71-1:1998 Gyermekjátékszerek biztonsága - 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok szabványnak a 88/378/EGK tanácsi irányelv alapvető biztonsági követelményeinek való részleges meg nem feleléséről (az értesítés a B(2005) 542. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 371/04/COL. szám (2004. december 15.) az állami támogatásokkal kapcsolatos hatáskörökre vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályok 49. alkalommal a nagyberuházási projektekhez nyújtott regionális támogatás multiszektorális keretrendszerére vonatkozó iránymutatás 26. fejezetének törlésével történő módosításáról

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal