Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 061
48. évfolyam
2005. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 380/2005/EK rendelete (2005. március 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 381/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi bizonyítványához továbbá a formatervezés és termelő szervezetek hitelesítéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályokat meghatározó 1702/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 382/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 383/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról

20

 

*

A Bizottság 384/2005/EK rendelete (2005. március 7.) az 577/98/EK tanácsi rendelet által előírt, a munkaerő mintavételes felméréséhez kapcsolódó 2007-2009. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról (1)

23

 

*

A Bizottság 2005/21/EK irányelve (2005. március 7.) a járművekben használt dízelmotorok szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 72/306/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról (1)

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/177/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 7.) az élő szarvasmarhaféléknek az Egyesült Királyságon való átszállításáról (az értesítés a B(2005) 509. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2005/178/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. március 1.) a gabonafélékben és egyes egyéb növényi eredetű termékekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének való megfelelést biztosító 2005. évi összehangolt közösségi megfigyelési programról és a 2006. évi nemzeti megfigyelési programokról (1)

31

  

2005/179/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 4.) a 93/52/EGK és a 2003/467/EK határozatnak Szlovénia brucellózistól (B. melitensis) és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak nyilvánítása, valamint Szlovákia szarvasmarha-tuberkulózistól és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusúnak nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 483. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2005/180/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 4.) a tagállamok számára a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 96/49/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 443. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2005/181/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Vám-együttműködési Bizottság 2/2005. számú határozata (2005. március 1.) az AKCS-államok különleges helyzetének figyelembevételével a tartósított tonhal és tonhalfilé (HR ex 16.04 vámtarifaszám) gyártásának tekintetében a származó termék fogalmától való eltérésről

48

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 345., 2004.11.20.)

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal