Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 60
48. évfolyam
2005. március 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament

  

2005/144/EK, Euratom

 

*

Az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének Végleges Elfogadása

1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A. Bevezetés és az általános költségvetés finanszírozása

I/9

B. Általános bevételi kimutatás költségvetési soronkénti bontásban

I/21

€” 1. cím: Saját források

I/22

€” 3. cím: Többletek, egyenlegek és kiigazítások

I/39

€” 4. cím: Az intézményekkel és más közösségi szervekkel kapcsolatban álló személyektől származó bevételek

I/49

€” 5. cím: Az intézmények igazgatási tevékenységéből származó bevételek

I/59

€” 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések a közösségi megállapodások és programok keretén belül

I/72

€” 7. cím: Késedelmi kamatok és pénzbírságok

I/95

€” 8. cím: Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

I/100

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/114

C. Személyzet

I/117

D. Az Európai Unió épületei

I/165

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz: Parlament

I/169

€” Bevételek

I/172

€” 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/172

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/175

€” 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/182

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/184

€” Kiadások

I/186

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/188

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/213

€” 3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/236

€” 10. cím: Egyéb költségek

I/241

II. szakasz: Tanács

I/243

€” Bevételek

I/246

€” 4. cím: Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/246

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/251

€” 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

I/255

€” 7. cím: Késedelmi kamat

I/258

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/260

€” Kiadások

I/262

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/264

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/269

€” 3. cím: Az intézmény kiküldetéseinek teljesítése során felmerülő kiadások

I/283

€” 10. cím: Egyéb kiadások

I/302

III. szakasz: Bizottság (II. kötet)

II/1

€” Bevételek

II/13

- 3. Cím: Rendelkezésre álló többletek

II/15

- 4. Cím: A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek

II/18

- 5. Cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

II/22

- 6. Cím: Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

II/31

- 7. Cím: Késedelmi kamatok és bírságok

II/55

- 8. Cím: Hitelfelvételi és Hitelfolyósítási műveletek

II/59

- 9. Cím: Egyéb bevételek

II/67

€” Kiadások

II/71

- XX. cím: Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/73

- XX 02. Fejezet: Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

II/78

- 01. Cím: Gazdasági és pénzügyek

II/97

- 01 01. Fejezet: A gazdasági és pénzügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/100

- 01 02. Fejezet: Gazdasági és monetáris unió

II/102

- 01 03. Fejezet: Nemzetközi Gazdasági és pénzügyek

II/106

- 01 04. Fejezet: Pénzügyi műveletek és eszközök

II/111

- 02. Cím: Vállalkozáspolitika

II/141

- 02 01. Fejezet: A vállalkozáspolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/144

- 02 02. Fejezet: A vállalkozói kezdeményezés ösztönzése

II/150

- 02 03. Fejezet: Kutatás - Az innováció és a változtatás ösztönzése

II/162

- 02 04. Fejezet: A belső piac fokozottabb kiaknázása

II/170

- 02 05. Fejezet: Versenyképesség és fenntartható fejlődés

II/183

- 02 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/187

- 03. Cím: Versenypolitika

II/197

- 03 01. Fejezet: A versenypolitikai Területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/200

- 03 03. Fejezet: Egyesülések, trösztellenes tevékenység, piacliberalizáció és kartellek

II/202

- 04. Cím: Foglalkoztatási és szociális ügyek

II/205

- 04 01. Fejezet: A foglalkoztatási és szociális ügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/208

- 04 02. Fejezet: Foglalkoztatás és az Európai szociális Alap

II/216

- 04 03. Fejezet: Munkaügyi szervezetek és Munkafeltételek

II/235

- 04 04. Fejezet: Az összetartozó társadalom előmozdítása

II/250

- 04 05. Fejezet: A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség

II/268

- 04 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/275

- 04 50. Fejezet: A foglalkoztatási és szociális ügyek szakterületének megvalósítási eszköze

II/284

- 05. Cím: Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés

II/287

- 05 01. Fejezet: A mezőgazdasági politika területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/290

- 05 02. Fejezet: Növényi termékek

II/296

- 05 03. Fejezet: Állati termékek

II/326

- 05 04. Fejezet: Vidékfejlesztés

II/342

- 05 05. Fejezet: Speciális mezőgazdasági és vidékfejlesztési csatlakozási program (Sapard)

II/362

- 05 06. Fejezet: Külkapcsolatok

II/365

- 05 07. Fejezet: Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése

II/367

- 05 08. Fejezet: Szakpolitikai stratégia és koordinálás a mezőgazdaság területén

II/374

- 05 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/383

- 06. Cím: Energiaügy és közlekedés

II/389

- 06 01. Fejezet: Az energiaügy és közlekedés területének igazgatási kiadásai

II/392

- 06 02. Fejezet: Belvízi, légi és tengeri közlekedés

II/402

- 06 03. Fejezet: Transzeurópai hálózatok

II/423

- 06 04. Fejezet: Hagyományos és megújuló energiák

II/427

- 06 05. Fejezet: Atomenergia

II/435

- 06 06. Fejezet: Az energetikával és a közlekedéssel összefüggő kutatás

II/439

- 06 07. Fejezet: Az energia- és közlekedési felhasználók biztonsága és védelme

II/448

- 06 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/452

- 06 50. Fejezet: Az energia- és közlekedéspolitika megvalósítási eszköze

II/466

- 07. Cím: Környezetvédelem

II/469

- 07 01. Fejezet: A Környezetvédelmi politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/472

- 07 02. Fejezet: Globális Környezetvédelmi ügyek

II/478

- 07 03. Fejezet: Környezetvédelmi programok és projektek

II/484

- 07 04. Fejezet: A környezetvédelem-politika végrehajtása

II/497

- 07 05. Fejezet: Új szakpolitikai kezdeményezések kidolgozása

II/502

- 07 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/505

- 07 50. Fejezet: A Környezetvédelmi szakpolitika megvalósítási eszköze

II/512

- 08. Cím: Kutatás

II/517

- 08 01. Fejezet: A kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/522

- 08 02. Fejezet: Egészségügyi célú genomika és biotechnológia

II/525

- 08 03. Fejezet: Nanotechnológiák, intelligens anyagok, új termelési folyamatok és eszközök

II/530

- 08 04. Fejezet: Aeronautika és űrkutatás

II/532

- 08 05. Fejezet: Élelmiszerminőség és -biztonság

II/534

- 08 06. Fejezet: Fenntartható fejlődés, globális változások és ökológiai rendszerek

II/536

- 08 07. Fejezet: Az állampolgárok és a kormányzás viszonya a tudásalapú társadalomban

II/542

- 08 08. Fejezet: A kutatás szélesebb területére kiterjedő egyedi intézkedések

II/544

- 08 09. Fejezet: Az Európai kutatási térség alapjainak megerősítése

II/549

- 08 10. Fejezet: Az Európai kutatási térség szerkezeti alakítása

II/552

- 08 11. Fejezet: Az Euratom-Szerződés értelmében végzett kutatási és Képzési cselekvési programok

II/557

- 08 12. Fejezet: Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/562

- 08 13. Fejezet: A szén- és Acélkutatási Alap kutatási programjai

II/567

- 08 14. Fejezet: Az Európai ipari képesség fejlesztése a biztonsági kutatás területén

II/570

- 08 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/573

- 09. Cím: Az információs társadalom

II/579

- 09 01. Fejezet: Az információs társadalom szakpolitika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/582

- 09 02. Fejezet: Elektronikus hírközlési politika

II/588

- 09 03. Fejezet: eEurópa

II/591

- 09 04. Fejezet: Az információs társadalom szakpolitika területével kapcsolatos kutatás és technológiai fejlesztés

II/601

- 09 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetésirendeletnek megfelelően kötötték le

II/609

- 09 50. Fejezet: Az információs társadalom szakpolitika területének megvalósítási eszköze

II/617

- 10. Cím: Közvetlen kutatás

II/621

- 10 01. Fejezet: A közvetlen kutatási Területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/625

- 10 02. Fejezet: Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén - hatodik keretprogram (2002-2006) - EK

II/631

- 10 03. Fejezet: Közvetlenül finanszírozott működési előirányzatok a kutatás területén - hatodik keretprogram (2002-2006) - Euratom

II/637

- 10 04. Fejezet: Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

II/641

- 10 05. Fejezet: A közös kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek

II/648

- 10 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/650

- 11. Cím: Halászat

II/657

- 11 01. Fejezet: A halászati politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/660

- 11 02. Fejezet: Halászati piacok

II/667

- 11 03. Fejezet: Nemzetközi halászat

II/670

- 11 04. Fejezet: A közös halászati politika irányítása

II/679

- 11 05. Fejezet: Halászati kutatás

II/681

- 11 06. Fejezet: Strukturális intervenciók a halászat területén

II/686

- 11 07. Fejezet: A halászatok megóvása, ellenőrzése és megerősítése

II/697

- 11 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/704

- 11 50. Fejezet: A halászati politika megvalósítási eszköze

II/713

- 12. Cím: Belső piac

II/717

- 12 01. Fejezet: A belső piac szakpolitika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/720

- 12 02. Fejezet: A belső Piaci Főigazgatóság politikai stratégiája és koordinálása

II/723

- 12 03. Fejezet: Az áruk és szolgáltatások belső piaca

II/727

- 12 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/730

- 12 50. Fejezet: Megvalósítási eszköz a Belső piac politika területén

II/732

- 13. Cím: Regionális politika

II/735

- 13 01. Fejezet: A Regionális politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/738

- 13 03. Fejezet: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb regionális intervenciók

II/742

- 13 04. Fejezet: Kohéziós Alap

II/759

- 13 05. Fejezet: A strukturális politikákhoz kapcsolódó előcsatlakozási intervenciók

II/761

- 13 06. Fejezet: Szolidaritási Alap - irányítás

II/764

- 13 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/767

- 14. Cím: Adóügyek és vámunió

II/771

- 14 01. Fejezet: Az adóügyi és vámuniós szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

II/774

- 14 02. Fejezet: Az adóügyi és vámuniós Főigazgatóság szakpolitikai stratégiája és koordinálása

II/777

- 14 03. Fejezet: Az adóügy és a vámpolitika Nemzetközi vonatkozásai

II/780

- 14 04. Fejezet: Vámpolitika

II/784

- 14 05. Fejezet: Adópolitika

II/788

- 14 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/793

- 14 50. Fejezet: Az adóügyi és vámuniós szakpolitikai terület megvalósítási eszköze

II/797

- 15. Cím: Oktatás és kultúra

II/801

- 15 01. Fejezet: Az oktatás és kultúra területének igazgatási kiadásai

II/804

- 15 02. Fejezet: Oktatás

II/820

- 15 03. Fejezet: Szakképzés

II/837

- 15 04. Fejezet: Kultúra és nyelv

II/848

- 15 05. Fejezet: Audiovizuális politika és sport

II/859

- 15 06. Fejezet: Párbeszéd a polgárokkal

II/868

- 15 07. Fejezet: Ifjúság

II/880

- 15 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/885

- 16. Cím: Sajtó és tájékoztatás

II/899

- 16 01. Fejezet: A sajtó- és tájékoztatási politika területéhez kapcsolódó igazgatási kiadások

II/902

- 16 02. Fejezet: Adatszolgáltatás a médiának a bizottság döntéseirŐl és szakpolitikáiról

II/908

- 16 03. Fejezet: A közvélemény tendenciáinak elemzése és a polgároknak szóló általános tájékoztatás fejlesztése

II/913

- 16 04. Fejezet: Tájékoztatási eszközök integrált irányítása (központi és helyi szinten)

II/918

- 16 05. Fejezet: Közvetítések és az információs hálózatok koordinálása az Európai Unióban

II/923

- 16 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/925

- 16 50. Fejezet: A sajtó- és tájékoztatási politika megvalósítási eszköze

II/928

- 17. Cím: Egészségügy és fogyasztóvédelem

II/931

- 17 01. Fejezet: Igazgatási kiadások az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén

II/934

- 17 02. Fejezet: Fogyasztóvédelem

II/940

- 17 03. Fejezet: Közegészségügy

II/942

- 17 04. Fejezet: Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatgondozás és növényegészségügy

II/948

- 17 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/958

- 18. Cím: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

II/963

- 18 01. Fejezet: Igazgatási kiadások a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség szakpolitikai területén

II/966

- 18 02. Fejezet: Külső határok, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása

II/972

- 18 03. Fejezet: Közös bevándorlási és menekültügyi politika

II/978

- 18 04. Fejezet: Állampolgárság és alapjogok

II/987

- 18 05. Fejezet: Bűnüldözési együttműködés, valamint az általános, illetve szervezett bűnözés elleni küzdelem és annak megelőzése

II/993

- 18 06. Fejezet: Hiteles európai igazságügyi térség létrehozása büntető- és polgári ügyekben

II/1004

- 18 07. Fejezet: Koordináció a kábítószerügy területén

II/1011

- 18 08. Fejezet: Szakpolitikai stratégia és koordináció

II/1015

- 18 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1022

- 18 50. Fejezet: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség szakpolitikai területének megvalósítási eszköze

II/1028

- 19. Cím: Külkapcsolatok

II/1031

- 19 01. Fejezet: Igazgatási kiadások a külkapcsolatok területén

II/1034

- 19 02. Fejezet: Többoldalú kapcsolatok és általános külkapcsolatok

II/1048

- 19 03. Fejezet: Közös kül- és biztonságpolitika

II/1059

- 19 04. Fejezet: Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért

II/1069

- 19 05. Fejezet: Kapcsolat a nem EU-tag OECD országokkal

II/1077

- 19 06. Fejezet: A kelet-európai, Kaukázusi és közép-ázsiai Köztársaságokkal fenntartott kapcsolatok

II/1082

- 19 07. Fejezet: A nyugat-balkáni országokkal fenntartott kapcsolatok

II/1089

- 19 08. Fejezet: A dél-mediterrán országokkal és a Közel-Kelettel fenntartott kapcsolatok

II/1096

- 19 09. Fejezet: A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok

II/1112

- 19 10. Fejezet: Az Ázsiával fenntartott kapcsolatok

II/1121

- 19 11. Fejezet: Szakpolitikai stratégia és koordinálása a külkapcsolatok területén

II/1131

- 19 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1137

- 20. Cím: Kereskedelem

II/1153

- 20 01. Fejezet: Igazgatási kiadások a kereskedelmi szakpolitika területén

II/1156

- 20 02. Fejezet: Kereskedelempolitika

II/1160

- 20 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1165

- 20 50. Fejezet: A kereskedelmi politika megvalósítási eszköze

II/1167

- 21. Cím: Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok

II/1171

- 21 01. Fejezet: A Fejlesztési szakpolitika és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok igazgatási kiadásai

II/1174

- 21 02. Fejezet: Fejlesztés-együttműködési politika és ágazati stratégiák

II/1181

- 21 03. Fejezet: A Szaharától Délre Fekvő afrikai országokkal, a Karib-Tengeri országokkal, a Csendes- és Indiai-óceáni országokkal, valamint a Tengerentúli országokkal és területekkel fenntartott kapcsolatok

II/1200

- 21 04. Fejezet: Szakpolitikai stratégia és koordinálás a fejlesztés területén

II/1222

- 21 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző pénzügyi rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1226

- 22. Cím: Bővítés

II/1233

- 22 01. Fejezet: A bővítés szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1236

- 22 02. Fejezet: Az előcsatlakozási támogatás eszközei

II/1243

- 22 03. Fejezet: A csatlakozást követő intézményépítési intézkedésekre szóló átmeneti támogatási keret

II/1258

- 22 04. Fejezet: Tájékoztatási és kommunikációs stratégia

II/1262

- 22 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1265

- 23. Cím: Humanitárius segély

II/1271

- 23 01. Fejezet: A humanitárius segélyek szakpolitikai területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1274

- 23 02. Fejezet: Humanitárius segély

II/1277

- 23 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1280

- 24. Cím: A csalás elleni küzdelem

II/1283

- 24 01. Fejezet: A csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1286

- 24 02. Fejezet: A csalás elleni küzdelem

II/1288

- 25. Cím: A bizottsági szakpolitikák koordinálása és jogi tanácsadás

II/1295

- 25 01. Fejezet: A bizottsági szakpolitikák koordinálásával és a jogi tanácsadással kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1298

- 25 02. Fejezet: A civil társadalommal fenntartott kapcsolatok, átláthatóság és tájékoztatás

II/1303

- 25 49. Fejezet: Irányítás és intézményfejlesztés

II/1308

- 26. Cím: Igazgatás

II/1313

- 26 01. Fejezet: A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai

II/1316

- 26 02. Fejezet: Multimédiás gyártás

II/1332

- 27. Cím: Költségvetés

II/1337

- 27 01. Fejezet: A költségvetés szakterületével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1340

- 27 02. Fejezet: A költségvetés végrehajtása, ellenőrzése és a zárszámadás

II/1343

- 28. Cím: Ellenőrzés

II/1347

- 28 01. Fejezet: Igazgatási kiadások a pénzügyi ellenőrzés szakterületén

II/1350

- 29. Cím: Statisztika

II/1353

- 29 01. Fejezet: A statisztika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1356

- 29 02. Fejezet: Statisztikai adatok készítése

II/1359

- 29 49. Fejezet: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az előző költségvetési rendeletnek megfelelően kötötték le

II/1363

- 29 50. Fejezet: A statisztikai szakpolitika megvalósítási eszköze

II/1366

- 30. Cím: Ellátások

II/1369

- 30 01. Fejezet: Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási kiadások

II/1372

- 31. Cím: Tartalékalapok

II/1377

- 31 01. Fejezet: Az igazgatási kiadások tartalékalapja

II/1380

- 31 02. Fejezet: Pénzügyi támogatások tartalékalapja

II/1385

MELLÉKLETEK

- V. címsor

II/1393

- Kiadóhivatal

II/1417

- Bevételek

II/1418

- Kiadások

II/1423

- Európai Csalás Elleni Hivatal

II/1437

- Bevételek

II/1438

- Kiadások

II/1443

- Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

II/1457

- Bevételek

II/1458

- Kiadások

II/1463

- Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatala

II/1477

- Bevételek

II/1478

- Kiadások

II/1483

- Brüsszeli infrastrukturális és logisztikai Hivatal

II/1493

- Bevételek

II/1494

- Kiadások

II/1499

- Luxembourgi infrastrukturális és logisztikai Hivatal

II/1509

- Bevételek

II/1510

- Kiadások

II/1515

- Strukturális alapok

II/1525

- Kutatás és technológiai fejlesztés

II/1527

- Európai Gazdasági térség

II/1531

- A közép- és kelet-európai társult országok, Ciprus, Málta és Törökország számára nyitott költségvetési sorok listája

II/1547

- Hitelfelvételi és Hitelfolyósítási műveletek - az általános költségvetés által garantált hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek

II/1555

7. Táblázat - Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása saját forrás típusa és tagállam szerint

II/1599

IV. szakasz: Bíróság

I/315

€” Bevételek

I/318

€” 4. cím: Az intézménynél dolgozó személyektől származó bevételek

I/318

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/321

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/327

€” Kiadások

I/329

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/331

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/357

€” 3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/374

€” 10. cím: Egyéb költségek

I/376

V. szakasz: Számvevőszék

I/379

€” Bevételek

I/382

€” 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/382

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/385

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/393

€” Kiadások

I/395

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/397

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/421

€” 10. cím: Egyéb költségek

I/437

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

I/439

€” Bevételek

I/442

€” 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/442

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/445

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/452

€” Kiadások

I/454

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/456

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/478

€” 10. cím: Egyéb költségek

I/494

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

I/497

€” Bevételek

I/500

€” 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek

I/500

€” 5. cím: Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek

I/503

€” 9. cím: Egyéb bevételek

I/510

€” Kiadások

I/512

€” 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/514

€” 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/536

€” 10. cím: Egyéb költségek

I/554

VIII. szakasz: Európai ombudsman és európai adatvédelmi biztos

I/557

€” A. rész: Európai ombudsman

I/561

€” Bevételek

I/562

€” A-4. cím: Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/562

€” A-6. cím: Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

I/565

€” A-9. cím: Egyéb bevételek

I/567

€” Kiadások

I/569

€” A-1. cím: Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/571

€” A-2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/583

€” A-3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

I/589

€” A-10. cím: Egyéb költségek

I/591

€” B. rész: Európai adatvédelmi biztos

I/593

€” Bevételek

I/594

€” B-4. cím: Különböző közösségi adók, levonások és járulékok

I/594

€” B-9. cím: Egyéb bevételek

I/597

€” Kiadások

I/599

€” B-1. cím: Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

I/601

€” B-2. cím: Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

I/614

€” B-10. cím: Egyéb kiadások

I/620

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

S2
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal