Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 059
48. évfolyam
2005. március 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 374/2005/EK rendelete (2005. február 28.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 2007/2000/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 375/2005/EK rendelete (2005. március 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 376/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

5

  

A Bizottság 377/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egy virágú (virágos) szegfű behozatalára vonatkozó kedvezményes vám felfüggesztéséről és a közös behozatali vám visszaállításáról szóló 72/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

6

 

*

A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmány-adalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól (1)

8

 

*

A Bizottság 379/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a szilvára vonatkozó forgalmazási előírások megállapításáról szóló 1168/1999/EK bizottsági rendelet módosításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/174/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 28.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló 90/219/EGK irányelv II. melléklete B. részét kiegészítő útmutató magyarázatok meghatározásáról (az értesítés a B(2005) 413. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2005/175/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. március 1.) a 2005-ös évre az élelmiszerek hatósági ellenőrzésére irányuló koordinációs programról (1)

27

  

2005/176/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. március 1.) az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 993. számú dokumentummal történt) (1)

40

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal