Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 058
48. évfolyam
2005. március 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 361/2005/EK rendelete (2005. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 362/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a gabonaágazatban a KN 11010015 kódhoz tartozó termékekről szóló kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

3

  

A Bizottság 363/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a cukorágazatban 2005. március 4-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

4

  

A Bizottság 364/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

6

  

A Bizottság 365/2005/EK rendelete (2005. március 3.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 20. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

8

  

A Bizottság 366/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 367/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 368/2005/EK rendelete (2005. március 3.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

13

  

A Bizottság 369/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

14

  

A Bizottság 370/2005/EK rendelete (2005. március 3.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

15

  

A Bizottság 371/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

16

  

A Bizottság 372/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

17

  

A Bizottság 373/2005/EK rendelete (2005. március 3.) a kukoricára a 2276/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

18

 

*

A Tanács 2005/19/EK irányelve (2005. február 17.) a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 90/434/EGK irányelv módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/172/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 28.) a Régiók Bizottsága egy holland teljes jogú tag kinevezéséről

28

  

Bizottság

  

2005/173/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 12.) a spanyol állami hajógyárak szerkezetátalakításához nyújtott újabb állami támogatásról C 40/00 (ex NN 61/00) sz. állami támogatás ügye (az értesítés a B(2004) 1620. számú dokumentummal történt) (1)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal