Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 057
48. évfolyam
2005. március 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 357/2005/EK rendelete (2005. március 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 358/2005/EK rendelete (2005. március 2.) egyes takarmány-adalékanyagok alkalmazásának határozatlan időre történő engedélyezéséről és a már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új felhasználásának engedélyezéséről (1)

3

 

*

A Bizottság 359/2005/EK rendelete (2005. március 2.) a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/2002/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 360/2005/EK rendelete (2005. március 2.) a Közösségben bioetanol formájában történő felhasználásra szánt boralkohol nyilvános árverésének megnyitásáról

15

 

*

A Bizottság 2005/16/EK irányelve (2005. március 2.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

19

 

*

A Bizottság 2005/17/EK irányelve (2005. március 2.) a növényútlevelekre vonatkozóan a 92/105/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek módosításáról

23

 

*

A Bizottság 2005/18/EK irányelve (2005. március 2.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 2001/32/EK irányelv módosításáról

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal