Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 055
48. évfolyam
2005. március 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 342/2005/EK rendelete (2005. február 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 343/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 344/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 345/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező módosításáról

7

  

A Bizottság 346/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

9

  

A Bizottság 347/2005/EK rendelete (2005. február 28.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 348/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a tej- és tejtermékágazatban a visszatérítés mértékét előzetesen rögzítő kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről

11

 

*

A Bizottság 349/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról

12

  

A Bizottság 350/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

26

  

A Bizottság 351/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

29

  

A Bizottság 352/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. március 1-jétőlmárcius 31-ig terjedő időszakra

31

  

A Bizottság 353/2005/EK rendelete (2005. február 28.) a gabonaágazatban 2005. március 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

32

 

*

A Bizottság 2005/13/EK irányelve (2005. február 21.) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátásával kapcsolatos 2000/25/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv módosításáról, valamint a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyásával kapcsolatos 2003/37/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (1)

35

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/165/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a Régiók Bizottsága két belga teljes jogú tagjának és egy belga póttagjának kinevezéséről

55

  

Bizottság

  

2005/166/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 10.) az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló végrehajtási szabályok megállapításáról (az értesítés a B(2005) 247. számú dokumentummal történt)

57

  

2005/167/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 28.) a Bizottságnak az OIE 2004 februárjában megtartott állatjóléti világkonferenciája jegyzőkönyvének CD-ROM formátumú közzétételéhez való pénzügyi hozzájárulásáról

92

  

2005/168/EK

 
 

*

Az EU és Chile között fennálló SPS-megállapodás Közös Irányítóbizottságnak nevezett Társulási Bizottságának 1/2003 határozata (2003. október 24.) Az EU és Chile között fennálló SPS-megállapodás Közös Irányítóbizottságnak nevezett Társulási Bizottságának eljárási szabályzata

93

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal