Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 053
48. évfolyam
2005. február 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 322/2005/EK rendelete (2005. február 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 323/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 158. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 324/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 158. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 325/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 330. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

7

  

A Bizottság 326/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2771/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályáztatás keretében kiadott 14. egyenkénti pályázati felhívásról

8

  

A Bizottság 327/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 77. egyedi pályázati felhívásról

9

  

A Bizottság 328/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 214/2001/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megtartandó 13. egyedi pályázati felhívásról

10

  

A Bizottság 329/2005/EK rendelete (2005. február 25.) egyes jelzőmennyiségek és egyéni plafonok megállapításáról a Közösségbe irányuló banánimportra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásához 2005 második negyedévére az A/B és C vámkontingensek keretében

11

  

A Bizottság 330/2005/EK rendelete (2005. február 25.) egyes jelzőmennyiségek és egyéni plafonok megállapításáról a behozatali engedélyek kibocsátásához az új tagállamokba irányuló banánimport kiegészítő mennyisége tekintetében 2005 második negyedévére

13

 

*

A Bizottság 331/2005/EK rendelete (2005. február 25.) az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben említett, a vaj és a tejszín magántárolásához nyújtott támogatás meghatározásáról, valamint a 2771/1999/EK rendelettől való eltérésről

15

 

*

A Bizottság 332/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2003. június 1-je előtt kérelmezett engedélyekben szereplő, 0406 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan az export-visszatérítések Horvátország részére történő kifizetéséről

17

  

A Bizottság 333/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

18

  

A Bizottság 334/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 335/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 218/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében a fokhagyma behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

22

  

A Bizottság 336/2005/EK rendelete (2005. február 25.) az 220/2005/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

23

  

A Bizottság 337/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

24

  

A Bizottság 338/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

25

  

A Bizottság 339/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

26

  

A Bizottság 340/2005/EK rendelete (2005. február 25.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

27

 

*

A Bizottság 341/2005/EK rendelete (2005. február 25.) az 1432/94/EK és az 1458/2003/EK rendeletek módosításáról azon maximális mennyiség tekintetében, amelyre a sertéshús-behozatali engedély iránti kérelmeknek vonatkozniuk kell

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/163/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 16.) az Olaszország által az Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar és Toremar tengerhajózási társaságok (Tirrenia-csoport) számára nyújtott állami támogatásokról (az értesítés a B(2004) 470. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

2005/164/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 8.) a Belgium által a Stora Enso Langerbrugge javára megvalósítani tervezett állami támogatásról (az értesítés a B(2004) 3351. számú dokumentummal történt) (1)

66

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a vizsgálat kezdeményezéséről az integrált elektronikus kompakt fénycsöveknek (CFL-i) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalára megállapított dömpingellenes intézkedésekről szóló, 1470/2001/EK tanácsi rendelet esetleges megkerüléséről az integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) importjának Vietnamból, Pakisztánból vagy a Fülöp-szigetekről történő behozatala révén, akár Vietnamból, Pakisztánból vagy a Fülöp-szigetekről származókként tüntették fel ezeket, akár nem, és az ilyen behozatal feljegyzésének elrendeléséről szóló, 2004. szeptember 8-i 1582/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 289., 2004.9.10.)

78

 

*

Helyesbítés az egyes Chiléből származó termékek vámkontingenseinek vonatkozásában a 312/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2004. október 19-i 305/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 52., 2005.2.25.)

78

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal