Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 052
48. évfolyam
2005. február 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 303/2005/EK rendelete (2005. február 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 304/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 305/2005/EK rendelete (2004. október 19.) egyes Chiléből származó termékek vámkontingenseinek vonatkozásában a 312/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 306/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a közösségi mezőgazdasági számlarendszerről szóló 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (1)

9

  

A Bizottság 307/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a finomítóüzemek ellátására az AKCS- országokból származó nádcukorimport kedvezményes vámkontingenseinek a 2005. március 1-től2005. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó megnyitásáról

11

  

A Bizottság 308/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

13

  

A Bizottság 309/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

15

  

A Bizottság 310/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

16

  

A Bizottság 311/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 312/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

23

  

A Bizottság 313/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 314/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

26

  

A Bizottság 315/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

29

  

A Bizottság 316/2005/EK rendelete (2005. február 24.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

31

  

A Bizottság 317/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

32

  

A Bizottság 318/2005/EK rendelete (2005. február 24.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

33

  

A Bizottság 319/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a cirok importjára a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

34

  

A Bizottság 320/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

35

  

A Bizottság 321/2005/EK rendelete (2005. február 24.) a kukoricára a 2276/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

36

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/157/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a Régiók Bizottsága két német teljes jogú tagjának és két német póttagjának kinevezéséről

37

  

2005/158/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

39

  

2005/159/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a Régiók Bizottsága hat belga teljes jogú tagjának és nyolc belga póttagjának kinevezéséről

40

  

Bizottság

  

2005/160/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 27.) levélváltás az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyekért felelős Koordinációs Hivatala (UNOCHA) és az Európai Közösségek Bizottsága között a katasztrófa segélyezés keretében való együttműködésről (együttes intervenció esetén a katasztrófa által érintett országban) (1)

42

  

2005/161/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 24.) az egyes közösségi referencialaboratóriumoknak az állategészségügy, a közegészségügy és a szermaradványok területén a 2005. évre nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a B(2005) 392. számú dokumentummal történt)

49

  

2005/162/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. február 15.) a jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói, illetve felügyelő bizottsági tagjai szerepéről és az igazgatóság (felügyelő bizottság) által létrehozott bizottságokról (1)

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal