Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 051
48. évfolyam
2005. február 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 296/2005/EK rendelete (2005. február 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 297/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

3

 

*

A Bizottság 298/2005/EK rendelete (2005. február 22.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 299/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a 2005. évi olaszországi betakarításra vonatkozó garanciaküszöb keretében az egyik fajtacsoportból a másikba átadható nyersdohánymennyiségek megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 300/2005/EK rendelete (2005. február 22.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 798/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 301/2005/EK rendelete (2005. február 23.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 44. alkalommal történő módosításáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/153/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) a kis értékű szilárd tüzelőanyagok tekintetében az éghajlatváltozási adó alóli mentesség alkalmazásának az Egyesült Királyság részére a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően történő engedélyezéséről

17

  

Bizottság

  

2005/154/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 18.) a Francia Polinéziából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 2003/760/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 356. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/155/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 18.) az illetékes hatóság kijelölése és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében az Oroszországból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 97/102/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 357. számú dokumentummal történt) (1)

23

  

2005/156/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 18.) a bulgáriai létesítményeknek a tagállamok által darált hús és előkészített húsok behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe történő felvétele tekintetében az 1999/710/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 364. számú dokumentummal történt) (1)

26

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó programok jegyzékéről szóló 2004/696/EK bizottsági határozathoz (HL L 316., 2004.10.15.)

28

 

*

Helyesbítés a 2005-ben közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult, az egyes TSE-k felszámolását és monitoringját célzó programok jegyzékéről szóló 2004/696/EK bizottsági határozathoz (HL L 316., 2004.10.15.)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal