Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 049
48. évfolyam
2005. február 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 289/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a 88/98/EK rendeletnek a vonóhálós halászat tilalmának a lengyel vizekre való kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 290/2005/EK rendelete (2005. február 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

  

A Bizottság 291/2005/EK rendelete (2005. február 21.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)

4

  

A Bizottság 292/2005/EK rendelete (2005. február 21.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/145/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. december 16.) a Franciaország részéről az EDF-nek és a villamosenergia- és gázipari szektornak nyújtott állami támogatásokról (az értesítés a B(2003) 4637. számú dokumentummal történt) (1)

9

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/146/KKBP közös álláspontja (2005. február 21.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról

30

 

*

A Tanács 2005/147/KKBP közös álláspontja (2005. február 21.) a Moldovai Köztársaság transznisztriai régiójának vezetésével szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/179/KKBP közös álláspont módosításáról és időbeli hatályának kiterjesztéséről

31

 

*

A Tanács 2005/148/KKBP Határozata (2005. február 21.) a volt Jugoszlávia területén elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő bűncselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

34

 

*

A Tanács 2005/149/KKBP közös álláspontja (2005. február 21.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/423/KKBP közös álláspont módosításáról

37

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal