Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 048
48. évfolyam
2005. február 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 279/2005/EK rendelete (2005. február 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 280/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 281/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a 2921/90/EGK rendeletnek a fölözött tejből származó kazein és kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege tekintetében történő módosításáról

5

  

A Bizottság 282/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

6

  

A Bizottság 283/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének - a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével - megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 284/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek formájában a Svájcon és Liechtensteinen kívüli harmadik országokba exportált termékek vonatkozásában a 800/1999/EK rendelettől való eltérések megállapításáról

10

 

*

A bizottság 285/2005/EK rendelete (2005. február 18.) az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Svájcba és Liechtensteinbe irányuló exportjára vonatkozó továbbfejlesztett kereskedelmi megállapodások elfogadásából eredő átmeneti intézkedések meghozataláról

12

  

A Bizottság 286/2005/EK rendelete (2005. február 18.) egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról

14

  

A Bizottság 287/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a 2005. február 21-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

16

  

A Bizottság 288/2005/EK rendelete (2005. február 18.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 2005/12/EK irányelve (2005. február 18.) a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről szóló 2003/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról (1)

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/139/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. február 17.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke szerint a Zimbabwéval folytatott konzultációt lezáró 2002/148/EK határozat intézkedései alkalmazási időszakának kiterjesztéséről

28

  

Bizottság

  

2005/140/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 30.) Kasztília és León autonóm közösség bizonyos kőszénipari vállalatainak Spanyolország által 2001 és 2002-ben nyújtott támogatási rendszerről (az értesítés a B(2004) 927. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/141/EK

 
 

*

Az AKCS-EK Vámegyüttműködési Bizottság 1/2005/ határozata (2005. február 8.) a Zöld-foki-szigetek különleges helyzetének figyelembevételével a férfiinggyártás tekintetében (HR 62.05 vámtarifaszám) a származó termék fogalmától való eltérésről

43

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/142/KKBP együttes fellépése (2005. február 17.) az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Rendőri Missziója meghosszabbításáról (EUPOL Proxima) szóló 2004/789/KKBP együttes fellépés módosításáról

45

 

*

A Tanács 2005/143/KKBP együttes fellépése (2005. február 17.) az Európai Unió Rendőri Missziójáról szóló 2002/210/KKBP együttes fellépés módosításáról

46

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyiptomból, Máltáról és Ciprusról származó egyes termékek közösségi vámkontingensei, valamint a Máltáról és Ciprusról származó egyes termékek referenciamennyiségei tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. október 14-ei 2256/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 385., 2004.12.29.)

47

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal