Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 047
48. évfolyam
2005. február 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 265/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 266/2005/EK rendelete (2005. február 17.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

3

  

A Bizottság 267/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

6

  

A Bizottság 268/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a cukorágazatban 2005. február 18-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

8

  

A Bizottság 269/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

10

  

A Bizottság 270/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

12

  

A Bizottság 271/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 19. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

15

  

A Bizottság 272/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 273/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

18

  

A Bizottság 274/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

19

  

A Bizottság 275/2005/EK rendelete (2005. február 17.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

20

  

A Bizottság 276/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

21

  

A Bizottság 277/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

22

  

A Bizottság 278/2005/EK rendelete (2005. február 17.) a kukoricára a 2276/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

23

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/135/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 11.) Portugáliában fennálló túlzott hiányról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

24

  

2005/136/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 2.) a túlzott hiány fennállásáról Hollandiában

26

  

Bizottság

  

2005/137/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. október 15.) a vallon régió Carsid SA vállalatban való pénzügyi részesedéséről (az értesítés a B(2003) 3527. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2005/138/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 16.) a 2003/828/EK határozatnak az állatok Portugália korlátozás alá vont körzetéből való kiszállítása, illetve ezen körzeten belüli szállítása tekintetében, a kéknyelv-betegség portugáliai kitöréséhez kapcsolódóan történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 335. számú dokumentummal történt) (1)

38

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal