Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 043
48. évfolyam
2005. február 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 251/2005/EK rendelete (2005. február 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 252/2005/EK rendelete (2005. február 14.) az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 349/2003/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 253/2005/EK rendelete (2005. február 14.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

22

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/127/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 11.) egyes belgiumi, spanyolországi és görögországi kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2001-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a B(2005) 295. számú dokumentummal történt)

24

  

2005/128/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 14.) részleges eltérés engedélyezése Olaszország számára a halászati termékek tagállamokban történt fogására vonatkozó adatközlésben (az értesítés a B(2005) 322. számú dokumentummal történt)

27

  

2005/129/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 11.) a 2005. évre vonatkozóan a Közösségi Dohányalap által a 2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében említett intézkedések finanszírozására szánt források tagállamok közötti indikatív felosztásáról (az értesítés a B(2005) 331. számú dokumetummal történt)

28

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról, 2004. szeptember 7-i 1810/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 327., 2004.10.30.)

30
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal