Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 042
48. évfolyam
2005. február 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 238/2005/EK rendelete (2005. február 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 239/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről

3

 

*

A Bizottság 240/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a tej- és tejtermékágazatban a 2294/2000/EK és az 1369/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

 

*

A Bizottság 241/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 747/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról egyes Izraelből származó termékek közösségi vámkontingenseinek tekintetében

11

  

A Bizottság 242/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 157. egyedi pályázati eljárás tekintetében

17

  

A Bizottság 243/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 157. egyedi pályázati eljárás tekintetében

19

  

A Bizottság 244/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 329. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

21

  

A Bizottság 245/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 76. egyedi pályázati felhívásról

22

  

A Bizottság 246/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 2771/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályáztatás keretében kiadott 13. egyenkénti pályázati felhívásról

23

  

A Bizottság 247/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 2032/2005/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

24

  

A Bizottság 248/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

25

  

A Bizottság 249/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

26

  

A Bizottság 250/2005/EK rendelete (2005. február 11.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/125/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 11.) a Prunus domestica szaporító- és ültetvényanyagain a 92/34/EGK tanácsi irányelv alapján 2002-ben megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

29

  

2005/126/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 11.) az egyes dísznövényfajok szaporítóanyagain a 98/56/EK tanácsi irányelv alapján 2003-ban megkezdett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok 2005-ben való folytatásáról

30
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal