Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 039
48. évfolyam
2005. február 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 216/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 217/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

3

 

*

A Bizottság 218/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a fokhagymára vonatkozó autonóm vámkontingens 2005. január 1-jei megnyitásáról és kezelési módjáról

5

 

*

A Bizottság 219/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a banántermelői szervezetek tekintetében a 404/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 919/94/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 220/2005/EK rendelete (2005. február 10.) 2005. január 1-jétől a tartósított gombára vonatkozó autonóm vámkontingensek megnyitásáról és kezelési módjáról

11

 

*

A Bizottság 221/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2004-2005-ös szállítási időszakra történő meghatározásáról

15

 

*

A Bizottság 222/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az 1943/2003/EK rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatban előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatások végrehajtására alkalmazandó átváltási árfolyamok tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Bizottság 223/2005/EK rendelete (2005. február 10.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

18

  

A Bizottság 224/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

20

  

A Bizottság 225/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

28

  

A Bizottság 226/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

30

  

A Bizottság 227/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

31

  

A Bizottság 228/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról szóló 115/2005/EK rendelet helyesbítéséről

35

  

A Bizottság 229/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

36

  

A Bizottság 230/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

37

  

A Bizottság 231/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

38

  

A Bizottság 232/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

40

  

A Bizottság 233/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

41

  

A Bizottság 234/2005/EK rendelete (2005. február 10.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

42

  

A Bizottság 235/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a cirok importjára a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

43

  

A Bizottság 236/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

44

  

A Bizottság 237/2005/EK rendelete (2005. február 10.) a kukorica importjára a 2276/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

45

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/120/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

46

  

2005/121/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 31.) a Régiók Bizottsága egy portugál teljes jogú tagjának és két portugál póttagjának kinevezéséről

47

  

Bizottság

  

2005/122/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 30.) azon állami támogatásról, amelyet Hollandia négy hajógyárnak kíván nyújtani hat hajóépítési megrendeléshez (az értesítés a B(2004) 2213. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2005/123/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 9.) a TRACES-rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló 2004/292/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 279. számú dokumentuimmal történt) (1)

53

  

2005/124/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 10.) annak engedélyezéséről, hogy bizonyos tagállamok a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó 2005-ös felméréshez a statisztikai felmérésektől eltérő forrásokból származó adatokat használhassanak (az értesítés a B(2005) 284. számú dokumentummal történt)

55

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2005-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról szóló 2185/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 373., 2004.12.21.)

57

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal