Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 037
48. évfolyam
2005. február 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 212/2005/EK rendelete (2005. február 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 213/2005/EK rendelete (2005. február 8.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 214/2005/EK rendelete (2005. február 9.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (1)

9

  

A Bizottság 215/2005/EK rendelete (2005. február 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament

Tanács

Bizottság

Bíróság

Számvevőszék

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Régiók Bizottsága

Európai Ombudsman

  

2005/118/EK

 
 

*

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Ombudsman határozata (2005. január 26.) az Európai Közigazgatási Iskola létrehozásáról

14

  

2005/119/EK

 
 

*

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Unió Ombudsmanja határozata (2005. január 26.) az Európai Közigazgatási Iskola megszervezéséről és működtetéséről

17

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyekenek a 2005. március 1. és május 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról szóló, 2005. január 14-i 63/2005/EK rendelethez (HL L 13., 2005.1.15.)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal