Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 034
48. évfolyam
2005. február 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 207/2005/EK rendelete (2005. február 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 208/2005/EK rendelete (2005. február 4.) a 466/2001/EK rendeletnek a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 209/2005/EK rendelete (2005. február 7.) a Közösségben származás igazolása nélkül szabad forgalomba bocsátható textiltermékek jegyzékének megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2005/10/EK irányelve (2005. február 4.) az élelmiszerek benzo(a)pirén-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról (1)

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/107/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 2.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes halgazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2005) 188. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2005/108/EK

 
 

*

A Bizottság Ajánlása (2005. február 4.) az egyes élelmiszerekben előforduló policiklikus aromás szénhidrogének értékeinek további vizsgálatairól (az értesítés a B(2005) 256. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/109/KKBP határozata (2005. január 24.) az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

46

  

Megállapodás az Európai Unió és a Marokkói Királyság között, a Marokkói Királyságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (Althea-művelet) való részvételéről

47

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és Iva címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 345., 2004.11.20.)

51

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal