Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 033
48. évfolyam
2005. február 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 202/2005/EK, Euratom rendelete (2005. január 18.) a Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67 Euratom tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 203/2005/EK rendelete (2005. február 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 204/2005/EK rendelete (2005. február 4.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1204/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, a 80 és 300 kg közötti súlyú szarvasmarhaféle élőállatokra vonatkozóan 2005. januárjában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

5

 

*

A Bizottság 205/2005/EK rendelete (2005. február 4.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzése vonatkozásában a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Valdemone - [OEM], Queso Ibores - [OEM], Pera de Jumilla - [OEM], Aceite de Terra Alta vagy Oli de Terra Alta - [OEM], Sierra de Cádiz - [OEM], RequeijĂŁo Serra da Estrela - [OEM], Zafferano dell€™Aquila - [OEM], Zafferano di San Gimignano - [OEM], Mantecadas de Astorga - [OFJ] és Pan de Cea - [OFJ])

6

 

*

A Bizottság 2005/206/EK rendelete (2005. február 4.) a tenyésztett lazacok behozatalával szembeni végleges védintézkedések bevezetéséről

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/102/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005)126. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/103/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 31.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének termelői és importkvótái 2003 és 2009 közötti felosztási rendszerének meghatározásáról (az értesítés a B(2005) 134. számú dokumentummal történt)

65

  

2005/104/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 3.) a Bonamia ostreae és/vagy Marteilia refringens vonatkozásában mentes övezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2002/300/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 217. számú dokumentummal történt) (1)

71

  

2005/105/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 3.) a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Svédország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 194. számú dokumentummal történt) (1)

74

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Egészségbiztosítási Kártya bevezetéséhez szükséges átmeneti időszakról szóló 2004. március 23-i 197. sz. határozathoz, a 191. sz. határozat 5. cikkével összhangban (HL L 343., 2004.11.19.)

75

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal