Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 031
48. évfolyam
2005. február 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 185/2005/EK rendelete (2005. február 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 186/2005/EK rendelete (2005. február 3.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1201/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, a 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozóan 2005 januárjában benyújtott importtanúsítvány iránti kérelmeknek

3

 

*

A Tanács 187/2005/EK rendelete (2005. február 2.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 43. alkalommal történő módosításáról

4

 

*

A Bizottság 188/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a húságazat támogatási rendszerének a legkülsőbb régiókra vonatkozó alkalmazási szabályairól

6

  

A Bizottság 189/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a cukorágazatban 2005. február 4-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

10

  

A Bizottság 190/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 191/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

14

  

A Bizottság 192/2005/EK rendelete (2005. február 3.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 18. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

17

  

A Bizottság 193/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

18

  

A Bizottság 194/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 195/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

22

  

A Bizottság 196/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 197/2005/EK rendelete (2005. február 3.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

25

  

A Bizottság 198/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

  

A Bizottság 199/2005/EK rendelete (2005. február 3.) az 115/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében közönséges búza az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

  

A Bizottság 200/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a cirokra a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

28

  

A Bizottság 201/2005/EK rendelete (2005. február 3.) a kukoricára a 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

29

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/89/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

30

  

Az euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyve egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság között a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

31

  

Bizottság

  

2005/90/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 20.) Franciaországnak a Société de Réparation Navale et Industrielle S.A. (SORENI) pénzügyi támogatására tett intézkedéséről (az értesítés a B(2004) 1362. számú dokumentummal történt) (1)

44

  

2005/91/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 2.) azon időszak meghatározásáról, amelyet követően a veszettség elleni vakcinázás érvényesnek tekinthető (az értesítés a B(2005) 190. számú dokumentummal történt) (1)

61

  

2005/92/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2005. február 2.) egyes állati eredetű termékek szállítmányainak a vámszabad területekre, a vámszabad raktárakba és a határokat átszelő tengeri közlekedési eszközöket ellátó üzemeltetők helyiségeibe való behozatalára és tárolási időtartamára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről, bizonyítványokról és átmeneti intézkedésekről (az értesítés a B(2005) 191. számú dokumentummal történt) (1)

62

  

2005/93/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 2.) egyes állati eredetű termékeket tartalmazó szállítmányok közösségi vámraktárakban történő elhelyezésére és tárolásuk időtartamára vonatkozó átmeneti rendelkezések megállapításáról (az értesítés a B(2005) 192. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2005/94/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 3.) a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

66

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/95/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

69

 

*

A Tanács 2005/96/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

70

 

*

A Tanács 2005/97/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

71

 

*

A Tanács 2005/98/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

72

 

*

A Tanács 2005/99/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

73

 

*

A Tanács 2005/100/KKBP együttes fellépése (2005. február 2.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

74

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Svédország számára történő engedélyezéséről szóló, 2005. február 2-i 2005/87/EK bizottsági határozathoz (HL L 30., 2005.2.3.)

75

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal