Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 030
48. évfolyam
2005. február 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 177/2005/EK rendelete (2005. január 24.) az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2005-2006)

1

  

A Bizottság 178/2005/EK rendelete (2005. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 179/2005/EK rendelete (2005. február 2.) az 1917/2000/EK rendeletnek a Bizottsághoz való adattovábbítás vonatkozásában történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 180/2005/EK rendelete (2005. február 2.) a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1535/2003/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 181/2005/EK rendelete (2005. február 2.) a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 2191/81/EGK rendelet módosításáról

8

  

A Bizottság 182/2005/EK rendelete (2005. február 2.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2124/2004/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/84/Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 24.) az Európai Atomenergia-közösségnek, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezményhez való csatlakozásának a jóváhagyásáról

10

  

Bizottság

  

2005/85/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) az Iránból származó vagy ott feladott pisztácia és pisztáciából készült egyes termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a B(2005) 117. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2005/86/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) a 2003/71/EK határozatnak az érvényességi ideje tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2005) 186. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2005/87/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 2.) a szarvasmarha-állományra vonatkozó statisztikai felméréseket helyettesítő, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. címe által létrehozott rendszer Svédország számára történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 194. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

Európai Központi Bank

  

2005/88/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2005. január 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/1)

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról szóló, 2005. február 1-i 2005/78/EK, Euratom bizottsági határozathoz (HL L 29., 2005.2.2.)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal